Varför du måste energideklarera bostaden

Både För att förbättra energianvändningen och främja ett bättre inomhusklimat lagstiftade man 2006 om att alla byggnader ska energideklareras.

Vi reder kortfattat ut begreppen på denna sida

Säljarens ansvar

Minskad samlad energianvänding är målet

Enligt EUs direktiv 2010/31/EU ska den sammanlagda energianvändningen inom EU minska. Ca 40 procent används idag inom bygg- och fastighetssektorn. Arbetet med energifrågorna inom EU omfattar att främja energieffektivitet, energibesparingar och utveckling av nya och förnybara energikällor. Sverige införde 1 oktober 2006 en lag om energideklarationen som ett led i att följa direktivet. Det innebär att den som bygger eller säljer en fastighet måste energideklarera sin bostad, denna gäller sedan i 10 år. Det gör man med hjälp av en certifierad energiexpert. Fördelen för den enskilda individen är att denne kan påverka sin ekonomi genom energibesparande åtgärder i bostaden!

Säljarens ansvar att energideklarera bostaden

  • Som villaägare behöver du inte energibesiktiga bostaden förrän du säljer den, och då bara om det inte finns en giltig energideklaration vid tiden. Ta annars kontakt med en energiexpert i god tid inför försäljning!
  • Mäklaren måste redovisa energiklass och energideklaration redan vid marknadsföringen av bostaden. Den ska sedan överlämnas till den nya ägaren av huset.
  • Fritidshus som inte är uppvärmda över 10 grader är undantagna kraven, liksom byggnader som är under 50 kvm.

Tips! Ta del av hela informationen för att se vad som gäller just för dig och din fastighet, i länkarna från Boverket och Anticimex här:

Boverket

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 4 §

4 §
Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397) .

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 5 §

5 §
Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om
1. en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller
2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea. Lag (2012:398) .

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 6 §

6 §
Innan en byggnad eller en andel i en byggnad säljs ska den som äger byggnaden se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397) .

6a §
En energideklaration för en tredimensionell fastighet i ett byggnadskomplex får bestå av en gemensam deklaration för hela byggnadskomplexet, om detta har ett gemensamt värmesystem. Lag (2009:579) .

6b §
En energideklaration får användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag. Lag (2012:397) .

VÄRDERING

Det är inte lätt att veta var man ska börja när man vill byta bostad. Vi hjälper dig! Klicka på länken nedan och fyll i dina uppgifter – så kontaktar vi dig för att boka en tid!

Av oss får du en fri muntlig värdering och goda råd – helt förutsättningslöst!