Bostadsmarknaden vårvintern 2020 – vår reflektion

__________

Det har varit många skriverier om bostadsmarknaden så här i början av året. Hemnets köparbarometer visar att boprisförväntningarna ökat rejält. Enligt SBABs rapport Boräntenytt bör vi kunna förvänta oss negativa realräntor och fortsatt låga boräntor under lång tid. Allt pekar på en gyllene marknad för den som vill sälja sin bostad – men bostadsmarknaden är komplex. För när vi kokar ner det handlar allt om människors hem! Här är vår reflektion av den bostadsmarknad som råder just nu!

Det har varit många skriverier om bostadsmarknaden så här i början av året. Hemnets köparbarometer visar att boprisförväntningarna ökat rejält. Detta tros bero på att marknaden ”skakat av sig amorteringskraven, ett kraftigt växande utbud och all nyproduktion som kommit ut.” Enligt undersökningar bland Hemnets besökare tror fler på stigande än sjunkande priser. Indikationer på sajten visar även att året inletts i ett rasande tempo med många budgivningar, sett över landet överlag. Sammantaget tolkar Hemnet sin analys med att priserna kommer att fortsätta uppåt då vi är i en stark trend med stigande prisförväntningar och priser.

Enligt SBABs rapport Boräntenytt bör vi kunna förvänta oss negativa realräntor och fortsatt låga boräntor under lång tid, men man vill samtidigt varna för att variationerna kring trenden med fallande realräntor varierat över tid. I prognosen räknar SBAB med en mycket långsam uppgång i bolåneräntorna de kommande två åren. De korta räntorna tros stiga inför den väntade räntehöjningen från Riksbanken i början av 2022, och de långa räntorna går upp när Riksbanken fasar ut sina köp av statsobligationer.

I tider med en stabil, låg räntenivå brukar effekten på bomarknaden visa sig i hög efterfrågan och höga priser. Just nu visar sig den effekten extra tydligt gällande större lägenheter där vi främst ser kapitalstarka köpare som har en bostad att sälja, men där ägarna till de eftertraktade lägenheterna inte gärna säljer, bland annat på grund av den höga vinstskatten. Små lägenheter attraherar främst ensamstående och förstagångsköpare – en grupp köpare som begränsas till dyra köp i och med de nya amorteringsreglerna och bolånetaken. Dessa köpare har det tufft att komma in på den marknad som nu råder. Tyvärr ser det inte ut att lätta heller. Överallt får vi indikationer om en fortsatt ”god marknad” vilket betyder att den är god för säljarna, inte nödvändigtvis för köparna. När vi går in och tittar på statistiken över senaste året kan vi konstatera en prisökning för villor om 6% och för bostadsrätter 11% – generellt i Halmstad.

Behov går före ekonomi

_________

Ekonomi är som bekant en viktig parameter när det kommer till bostadsmarknaden – men vår erfarenhet är i grund och botten att de allra flesta som befinner sig på den byter när behov uppstår – om det är möjligt! Skilda vill inte bo ihop, vuxna unga vill inte bo hemma, äldre vill bo utan trappor i lättskött bostad. Behöver man flytta så behöver man, och då vill man det nästan oavsett marknad. Men för att kunna flytta behöver man först ha någonstans att ta vägen. Visst kan man vilja göra ”bostadskarriär” och tjäna på sin bostadsaffär, men då man säljer och köper på samma marknad är den faktiska mellanskillnaden/vinsten ofta densamma som på en marknad med lägre köpeskillingar. Möjligt kan man tjäna pengar på att sälja en större lägenhet och flytta till en liten just nu, enligt den statistik vi presenterade tidigare. Men det hjälper ju inte den som inte vill bo i en mindre lägenhet – återigen kommer behoven först.

Bostadsmarknaden är komplex. För när vi kokar ner det handlar allt om människors hem. Att sälja sitt hem är förknippat med känslor. Att hitta och köpa ett hem likaså. Då är det skönt att det finns en mellanhand som guidar en hela vägen hem. Vi på Bostad&Co finns här för att säkerhetställa att allas intressen tas tillvara – allt enligt god fastighetsmäklarsed! Om du har frågor och funderingar och vill ha ekonomisk rådgivning kring din husförsäljning eller ditt husköp kan du vända dig till oss, vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för en trygg förmedling! Varmt välkommen!

Vi ser att allt fler vill veta mer om vad som gäller på bostadsmarknaden – därför har vi fyllt vår hemsida med information kring köp coh försäljning av bostäder! Du är välkommen att botanisera bland sidorna – förslagsvis kan du börja här – och hittar du inte det du söker är du alltid välkommen att ringa eller maila oss dina frågor!

/Bostad&Co

Bostad&Co är en fristående mäklarbyrå med stark förankring och lång erfarenhet i och av Halmstad. Vi har ett stort lokaltnätverk och vårt mål är att du ska bli så nöjd att du rekommenderar oss vidare.