Fördelar med att köpa nyproduktion

Att köpa en helt ny bostad för med sig en rad positiva saker. Bland de uppenbara finner vi såklart att du har möjlighet påverka hur bostaden ser ut och att att allt är nytt, men det du kanske inte tänkt på är att du faktiskt har möjlighet att välja läge i området om du är tidigt ute och att du har garantier på allt!? Vi listar några fler fördelar i detta inlägg, så att även du ska våga ta steget att köpa ett nyproducerat drömboende!

Först till ny bostad får först mala

Tid att påverka!

  • Konceptet är i de allra flesta fall först till kvarn. Det innebär att ju tidigare du bestämmer dig, desto större är chansen att du får exakt den lägenhet du vill ha!
  • Tid. Ofta ligger tillträdet långt fram i tiden och och du har all tid i världen att planera flytt och eventuell försäljning av befintlig bostad. Du har också tid att rensa ut din gamla bostad och bara ta med dig sånt du vill ha och behöver till den nya!

Större chans att påverka din bostadsekonomi!

  • Du slipper budgivningar!
  • Om du köper bostadsrätt har du en möjlighet att kunna påverka bostadsrättsföreningen och dess ekonomi från början.
  • När du vårdar din nya bostad och dess inredning väl kan du få ett högre pris när du säljer den senare igen!

Påverka utformningen av bostaden!

  • Påverka lägenhetens utformning genom att välja vilka ytskikt du vill ha (golv, kakel, bänkskivor, färg…) Detta innebär att du slipper kostsamma renoveringar av en begagnad bostad!
  • Allt är nytt – Känslan att det är DU som gör allt för första gången i din nya bostad är rätt mäktig. Och sen, ingenting behöver fixas på länge! Detta innebär också att du har garantier på fel i bostaden och dess inredning.
Brf Gräddhyllan Halmstad
Mjöbäcksvillan broschyr

Vi kan nyproduktion

Vi på Bostad&Co har under många år haft förmånen att hjälpa ett stort antal människor att köpa nyproducerade bostäder. 2021 slog vi rekord i hur många projekt vi har haft igång under en och samma period, detta tack vare det nya stora området som den nya stadsdelen Ranagård i Halmstad innebär. Vi har svarat på många frågor över tid. Några av dem svarar vi på här. Hittar du du inte svar på dina funderingar kan du när som helst kontakta oss så svarar vi på dina frågor.

När varenda detalj i bostaden är ny – den känslan!

Byggsjögren brf Ranagård Ängar i Halmstad, bild kök vardagsrum

Att köpa en ny bostad/bostadsrätt är något alldeles speciellt. Allt är nytt och fräscht och du har möjlighet att redan från början sätta rätt prägel på just din bostad.

Bostadsrätt eller villa?

Att bo i bostadsrätt innebär att du blir medlem i föreningen och har rätt att utnyttja din lägenhet utan tidsbegränsning. I stadgarna hittar du föreningens regler och huset och området tar man hand om tillsammans. Och det är ju viktigt eftersom din månadsavgift står i relation till föreningens kostnader, som alla medlemmar är med och delar på! När du köper en villa äger du hela bostaden och ansvarar för hela fastigheten – inklusive marken huset står på. Bostadsrätter faller inom lagen om lös egendom och villor faller under jordabalken som handlar om fast egendom. Läs på eller fråga våra mäklare om du vill veta mer om vad mer som skiljer de båda bostadsformerna åt!

Val eller tillval?

Ju tidigare du kommer in i ett projekt som köpare, desto fler val har du ofta möjlighet att göra. Skalan går sedan från att du kan (och ibland ska) göra precis alla val från dörrhandtag till taktegel i en villa, till att göra enstaka val eller inga i en bostadsrätt. Ibland får du möjlighet att göra konceptualiserade val, ibland är det mer fritt! En del val är kostnadsfria – t ex att välja färg på ett kakel eller bänkskiva. Ibland får du möjlighet att göra tillval – t ex välja ett dyrare golvmaterial som kostar några kronor extra!

Tiden

Det finns naturligtvis för- och nackdelar med att tiden mellan köp och inflytt i en ny bostad kan vara lång (eller kort). Du får tid att i lugn och ro planera både den nya bostaden och flytten från den du bor i – men det är ju inte alltid man är så sugen på att vänta. Kommer du in sent i projektet har du knappat in på inflyttningstiden och du behöver inte vänta lika länge. Å andra sidan har tiden för avrop ofta gått och byggherren har hunnit installerat standardval i bostaden åt dig.

Energi- och miljösmart

Ett nytt hus innebär att det byggs efter nya regler – hållbart, klimatsmart med genomtänkta material och låga underhålls- och driftkostnader! Hurra så bra!

Några ord och begrepp att hålla koll på

Här kan du ta del av några steg som du kan förvänta dig generellt när du köper en ny bostad. Det skiljer sig lite gällande friköpt och bostadsrätt, men på det stora hela är mycket likt.

Bokningsavtal

När du hittat bostaden du vill ha kan du i ett tidigt skede teckna ett bokningsavtal. I samband med detta betalar du även en bokningsavgift. När bokningsavgiften är betald blir bostaden bokad för din räkning. Under det här skedet är det också bra att du har kontaktat din bank och fått klart med lånelöfte. Bokningsavtalet är inte bindande, men du kan förlora hela eller delar av avgiften om du bestämmer dig för att inte gå vidare till bindande avtal.

Förhandsavtal

Du tecknar förhandsavtal för just den bostad som du är intresserad av. Det är ett bindande avtal. I detta steg betalar du ett förskott/handpenning.

Inredning

Nu är det dags att fundera på hur du vill utforma din bostadsmiljö. Ibland kan du få betala en handpenning för tillval vid beställning.

Planera flytten

Inflyttningsdatum får du oftast senast tre månader före inflyttning. Nu kan du börja rensa och packa i lugn och ro. Boka flyttbil, anmäl flytt till elbolag, skatteverket, telefonbolag etc.

Upplåtelseavtal

För köp av bostadsrätt tecknar du upplåtelsesavtal när den ekonomiska planen är upprättad och godkänd av Bolagsverket. De ger då tillstånd till föreningen att upplåta bostadsrätten till dig.

Kontinuerlig information

Under tiden du väntar på att din nya bostad ska färdigställas informerar vi dig om hur arbetet fortskrider.

Slutbesiktning

Innan du tillträder bostaden kan du i vissa projekt få vara med på en slutbesiktning som utförs av en oberoende besiktningsman. Besiktningen ska säkerhetsställa att bostaden uppfyller de regler och normer som gäller för nya bostäder.

Tillträde

På tillträdesdagen skall hela köpeskillingen och slutfakturan på eventuella tillval vara betalda.

Insatser och avtal

Information om insatser och avgifter framgår av prislista eller av den ekonomiska planen. Månadsavgiften betalar du i förskott, månadsvis från och med tillträdesdagen. Resterande del av insatsen erläggs på tillträdesdagen.

Liten ordlista - bostadsrätt

Bostadsrättsförening (BRF)

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och medlemmarna äger en viss andel av denna, samtidigt som de har rätten att nyttja en viss lägenhet. Beslut om fastigheten och gemensamma utrymmen fattas under särskilda former under föreningens årsmöten eller extramöten. Särskilda bestämmelser om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen.

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren är alltid ytterst ansvarig för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande normer och bestämmelser. Vid nyproduktion av bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som är byggherre.

Kostnadskalkyl

En kalkyl som visar de beräknade kostnaderna och avgifterna för projektet. Kalkylen skall vara försedd med ett intyg av två intygsgivare. Av intyget skall framgå att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar. I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Kalkylen skall vara tillgänglig för förhandstecknaren innan avtalet ingås.

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta en särskild lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknat sig för den. Förhandstecknaren är skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt av föreningen. Ett förhandsavtal skall upprättas skriftligen. I avtalet skall följande anges: parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott. De beräknade avgifterna för bostadsrätten skall grundas på en kalkyl (kostnadskalkyl se ovan) över kostnaderna för projektet.

Förutsättningen för att kunna teckna förhandsavtal är att föreningen har upprättat en kostnadskalkyl som är granskad av två intygsgivare.

Förskott (handpenning)

En bostadsrättsförening får ta emot förskott för en bostadsrätt endast av den som tecknat ett förhandsavtal och om Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd att ta emot förskott. Ett förskott får avse ett belopp som motsvarar högst den beräknade insatsen för bostadsrätten och avtalad summa erlägges i samband med tecknande av förhandsavtal. Denna summa är ofta 10-30% av insatsen.

Tillstånd att ta emot förskott

Bolagsverket lämnar tillstånd till en bostadsrättsförening att ta emot förskott när det finns en intygsgiven kostnadskalkyl och när föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till förhandstecknarna.

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan visar den ekonomiska och tekniska beskrivningen av bostadsrättsföreningens verksamhet över en period på 11 år. Innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt måste föreningen upprätta en ekonomisk plan, som skall granskas av en av Bolagsverket behörig intygsgivare och sedan registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen är offentlig och kan vid behov beställas från Bolagsverket. Sker förändringar av väsentlig betydelse skall en ny ekonomisk plan upprättas. Kostnaderna i kalkylen är de slutliga kostnaderna för föreningens hus.

Upplåtelseavtal

Den allra första gången en bostadsrätt köps, skrivs ett upplåtelseavtal. Detta tecknas mellan föreningen och köparen. Kommande avtal kallas överlåtelseavtal och tecknas mellan säljare och köpare. Det är inte tillåtet att upplåta bostadsrätter utan tillstånd av Bolagsverket. Bolagsverket lämnar tillstånd när en ekonomisk plan har registrerats och bostadsrättsföreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av insatsen till bostadsrättshavarna. Upplåtelseavtalet är skriftligt och ska innehålla parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som ska betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift.

Brf Gräddhyllan Halmstad

Bilder: Animerade bilder kommer från olika projekt vi har säljer eller har sålt. Idag ser animerade bilder väldigt verkliga ut, vilket kan vara bra att ha med sig. De skapar en god känsla för hur bostaden kommer att se ut, men det kan också finnas avvikelser i den färdiga bostaden när du flyttar in!

Blir du sugen på nyproduktion eller vill veta mer? Hör av dig till oss med dina frågor!

Må så gott!
/Jessika

Bostad&Co är en fristående mäklarbyrå med stark förankring och lång erfarenhet i och av Halmstad. Vi har ett stort lokaltnätverk och vårt mål är att du ska bli så nöjd att du rekommenderar oss vidare.