Nya bostäder på Ranagård!

Varför inte göra en utflykt till Halmstads nyaste område? Kanske cykla till området och låta barnen prova på den nya pump trackbanan? Här finns även en rollerderbybana och vill ni testa utegymmet så gör det! Här finns fortfarande möjligheten att hitta just er drömbostad! Vi ser fram emot att välkomna er hit!

Ranagård är Halmstads nyaste stadsdel, ett område i utkanten av Söndrum, mellan Flygstaden och Tylösand. Detaljplanen medger blandad bostadsbebyggelse. Det innebär friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Avsikten är att få en blandad upplåtelseform, både friliggande villor, bostadsrätter och hyresrätter och stadsdelen kommer att ha en hög hållbarhetsprofil. Här kommer också att finnas förskola, skola och äldreboende.

Här finner du några av projekten i området!

MTA_Loggo_CMYK[187161]
Bostadco-logotyp

HITTA HIT –

Från Flygstaden: Passera rakt fram i rondellen vid Kustvägen. Kör Bäckagårdsvägen till nästa rondell där du väljer höger in på Gamla Tylösandsvägen. Följ denna förbi Albinsro så kommer du till Ranagård på vänster sida. Total körsträcka ca 3,5 km (6 minuter) Skyltar aviserar den stora infarten till området. 

ranalyckan skanska

Bostadsrätter från Skanska

Ranalyckan

52 bostadsrätter, radhus och lägenheter
2-6 rok om 45,5 – 125,5kvm
Fast pris från 2 045 000 kr

Försäljning pågår! Här finner du Skanskas bostadsrätter, både radhus och lägenheter, där du minskar dina klimatavtryck. Här bor du med en grön innergård, egen uteplats eller balkong och nära naturen!

midhems projekt parkterrassen på ranagård

Kedjehus från Midhem

Parkterrassen, Ranagård

5 kedjehus, 2 plan
6 rok om 119 kvm
Fasta priser från 5 995 000 kr

Försäljning pågår! På ytterst fint läge i Ranagård ligger Midhems 5 kedjehus i första etappen! Gemensamt för hus är två egna terrasser varav den ena på husets carport! 

mölle gårdar etapp 2

Bostadsrätter från Derome

Brf Mölle Gårdar – etapp 2, Ranagård

32 bostadsrätter. 2-våningshus
2 rok om ca 40-56 kvm
Fasta priser från 1 801 600 kr

Försäljning pågår! Här bygger Derome projektet Mölle Gårdar som består av fyra gårdar där fyrfamiljshusen varvas med mindre parkeringar och grönska. 32 bostäder i etapp 2.

Det här är Ranagård

Halmstads nyaste område Ranagård är under uppbyggnad! I öster finner vi Albinsro, i norr och väst avgränsas området av Gamla Tylösandsvägen.

Ranagård är en egen stadsdel med äldreboende, förskola och skola – och flera hundra bostäder. 550 på ett ungefär. Bebyggelsen blir blandad, här finner vi hyresrätter, bostadsrätter och egnahem, i olika form och utförande. I områdets gröna parkstråk har byggts en aktivitetspark med rollerderby och pump trackbana, ett utegym och en lekplats.

Enkel vardag

Vardagen på Ranagård är enkel. Bussarna som går från busstorgen i området hela 6 gånger i timmen tar dig till Halmstad centrum på ca 20 minuter, cyklar gör du på samma tid. Här bor du med lantlivet i ryggen, på bekvämt avstånd från allt du behöver. I en radie om några få kilometer hittar du allt och lite till. Handelsområdet Flygstaden ligger bara tre kilometer bort, Söndrums centrum två. Längs vackra landsvägar tar dig smidigt till utflyktsmål som Tylösand, Möllegård och Heagård – allt beroende av om det är hemgjord glass, heta after beacher eller kanske en charmig shoppinglunch du är ute efter. Här finns även ett flertal små gårdsbutiker och verksamheter.

Flygstadens köpcentrum

Handelscentrum Flygstaden servar dig med stormarknader, Systembolag och diverse butiker av skiftande karaktär. Här finns också gym och restauranger. Åt Söndrum till finner du bibliotek, närbutik, restauranger, apotek med mera. Än närmre har du till Bäckagård med vårdcentral och hembygdsgård.

Aktiv vardag

För dig som gärna tar en löprunda finns flertalet möjligheter i naturreservat, längs landsvägar med vidsträckta åkrar och fält samt längsmed havet en bit bort. Söndrumshallen erbjuder all form av racketsport och vägg i vägg huserar Halmstad Frigymnaster som levererar gymnastik på elitnivå. Fotbollslaget Astrio håller till vid Hallägrahallen intill och har flertalet planer att spela på. På Söndrumsskolans område har man uppfört en fin skatepark. I närområdet finns också flertalet golfbanor i toppklass. Här spelas även padel sommartid och kalla vintrar kan man åka skridskor på dammarna och skidor i spåren. Golfarenan erbjuder spår i konstsnö och här hyr du din utrustning billigt om du inte har egen. Gillar du att surfa/kitesurfa är förhållandena ofta optimala i Ringenäs.

Organiserad och oorganiserad sport!

Fd Söndrumshallen har bytt namn till Halmstad Sportcenter och erbjuder all form av racketsport. Vägg i vägg huserar Halmstad Frigymnaster som levererar gymnastik på elitnivå. Fotbollslaget Astrio håller till vid Hallägrahallen intill och har flertalet planer att spela på. På Söndrumsskolans område har man uppfört en fin skatepark, basketplaner mm.

Skolor

Flertalet skolor och förskolor ligger på gångavstånd från området. Områdets nya förskola är färdigbyggd. Ranagårdsskolan F-9 + särskola med plats för ca 900 elever kommer att stå klar lagom till terminsstart hösten 2024.

Folk i motljus en sommarkväll i Tylösand
nära ranagård ligger svärjarehålan, här med picknick en sommarkväll
damm ranagård
Utegym på Ranagård
utegym ranagård
pumptrack ranagård

När vad hur går det till att köpa ny bostad?

 

Att köpa en ny bostad/bostadsrätt är något alldeles speciellt. Allt är nytt och fräscht och du har möjlighet att redan från början sätta rätt prägel på just din bostad. En nybyggd bostad innebär också att energiförbrukningen är lägre och att allt har miljöanpassats.

Att bo i bostadsrätt innebär att du blir medlem i föreningen och har rätt att utnyttja din lägenhet utan tidsbegränsning. I stadgarna hittar du föreningens regler och området tar man hand om tillsammans. Och det är ju viktigt eftersom din månadsavgift står i relation till föreningens kostnader, som alla medlemmar är med och delar på!

Här kan du ta del av några steg som du kan förvänta dig generellt när du köper en ny bostad. Det skiljer sig lite gällande friköpt och bostadsrätt, men på det stora hela är mycket likt.

Bokningsavtal

När du hittat bostaden du vill ha kan du i ett tidigt skede teckna ett bokningsavtal. I samband med detta betalar du även ofta en bokningsavgift. När bokningsavgiften är betald blir bostaden bokad för din räkning. Under det här skedet är det också bra att du har kontaktat din bank och fått klart med lånelöfte.

Förhandsavtal

Du tecknar förhandsavtal med föreningen för just den bostad som du är intresserad av. Det är ett bindande avtal. För detta betalar du ett förskott/handpenning. Om du tidigare tecknat bokningsavtal och erlagt bokningsavgift brukar denna nu dras av. (Se ordlista)

Inredning

Nu är det dags att fundera på hur du vill utforma din bostadsmiljö. Ofta betalas en handpenning för tillval vid beställning.

Planera flytten

Inflyttningsdatum får du senast tre månader före inflyttning. Nu kan du börja rensa och packa i lugn och ro. Boka flyttbil, anmäl flytt till elbolag, skatteverket, telefonbolag etc.

Upplåtelseavtal

Du tecknar upplåtelsesavtal när den ekonomiska planen är upprättad och godkänd av Bolagsverket. De ger då tillstånd till föreningen att upplåta bostadsrätten till dig.

Kontinuerlig information

Under tiden du väntar på att din nya bostad ska färdigställas informerar vi dig om hur arbetet fortskrider.

Slutbesiktning

Innan du tillträder bostaden brukar du få möjligheten att vara med på en slutbesiktning som utförs av en oberoende besiktningsman. Besiktningen ska säkerhetsställa att bostaden uppfyller de regler och normer som gäller för nya bostäder.

Tillträde

På tillträdesdagen skall hela köpeskillingen och slut-fakturan på eventuella tillval vara betalda.

Vi hoppas att du kommer att finna stor glädje i att bo i din nya bostad!

Insatser och avtal

Information om insatser och avgifter till bostadsrättsföreningen framgår av prislista eller av den ekonomiska planen. Månadsavgiften betalar du i förskott, månadsvis från och med tillträdesdagen. Resterande del av insatsen erläggs på tillträdesdagen.

Liten ordlista - bostadsrätt

Bostadsrättsförening (BRF)

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och medlemmarna äger en viss andel av denna, samtidigt som de har rätten att nyttja en viss lägenhet. Beslut om fastigheten och gemensamma utrymmen fattas under särskilda former under föreningens årsmöten eller extramöten. Särskilda bestämmelser om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen.

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren är alltid ytterst ansvarig för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande normer och bestämmelser. Vid nyproduktion av bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som är byggherre.

Kostnadskalkyl

En kalkyl som visar de beräknade kostnaderna och avgifterna för projektet. Kalkylen skall vara försedd med ett intyg av två intygsgivare. Av intyget skall framgå att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar. I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Kalkylen skall vara tillgänglig för förhandstecknaren innan avtalet ingås.

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta en särskild lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknat sig för den. Förhandstecknaren är skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt av föreningen. Ett förhandsavtal skall upprättas skriftligen. I avtalet skall följande anges: parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott. De beräknade avgifterna för bostadsrätten skall grundas på en kalkyl (kostnadskalkyl se ovan) över kostnaderna för projektet.

Förutsättningen för att kunna teckna förhandsavtal är att föreningen har upprättat en kostnadskalkyl som är granskad av två intygsgivare.

Förskott (handpenning)

En bostadsrättsförening får ta emot förskott för en bostadsrätt endast av den som tecknat ett förhandsavtal och om Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd att ta emot förskott. Ett förskott får avse ett belopp som motsvarar högst den beräknade insatsen för bostadsrätten och avtalad summa erlägges i samband med tecknande av förhandsavtal. Denna summa är ofta 10-30% av insatsen.

Tillstånd att ta emot förskott

Bolagsverket lämnar tillstånd till en bostadsrättsförening att ta emot förskott när det finns en intygsgiven kostnadskalkyl och när föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till förhandstecknarna.

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan visar den ekonomiska och tekniska beskrivningen av bostadsrättsföreningens verksamhet över en period på 11 år. Innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt måste föreningen upprätta en ekonomisk plan, som skall granskas av en av Bolagsverket behörig intygsgivare och sedan registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen är offentlig och kan vid behov beställas från Bolagsverket. Sker förändringar av väsentlig betydelse skall en ny ekonomisk plan upprättas. Kostnaderna i kalkylen är de slutliga kostnaderna för föreningens hus.

Stadgar

Stadgarna är föreningens grundläggande regler och de ska registreras hos Bolagsverket. En bostadsrättsförenings stadgar är mer omfattande än för en ekonomisk förening då man ofta vill ta med bestämmelser utöver de obligatoriska. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem, de innehåller också de skyddsregler som finns i bostadsrättsföreningen. För att ändra stadgarna krävs godkännande på två stämmor för att dessa ska bli giltiga.

Upplåtelseavtal

Den allra första gången en bostadsrätt köps, skrivs ett upplåtelseavtal. Detta tecknas mellan föreningen och köparen. Kommande avtal kallas överlåtelseavtal och tecknas mellan säljare och köpare. Det är inte tillåtet att upplåta bostadsrätter utan tillstånd av Bolagsverket. Bolagsverket lämnar tillstånd när en ekonomisk plan har registrerats och bostadsrättsföreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av insatsen till bostadsrättshavarna. Upplåtelseavtalet är skriftligt och ska innehålla parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som ska betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift.

Genrebild inredning; arbetsbord hemmakontor