BRF ROSENCRANTZEN

 

PROJEKTET FULLTECKNAT OCH SLUTSÅLT! Vi gratulerar alla köpare till sina nya bostäder!

Livet nära Bjärehalvön levs med hjärta och puls. Här finner du ett levande kultur- och nöjesliv och en småskalighet som berikar själen. Det saltstänkta livet på landet ligger ändå nära motorväg, järnväg och flygplats – en halvtimme från Halmstad, Ängelholm eller Helsingborg, ett par timmar från Göteborg eller Köpenhamn. Järnvägsstationen ligger bara ca 5 cykelminuter bort och det tar lika lång tid att gå till bussen.

Var är vi i projektet?

Start – hösten 2018

Start – April 2019

Start – Maj 2019

Vårvintern 2020

JUST NU: Alla lägenheter är sålda!

 

Av 22 lägenheter är alla sålda. För dig som inte hann teckna en bostad i föreningen hänvisar vi till begangatmarknaden – eller om projektet ”Hedens Ekoby” i närheten kan vara intressant istället?

Ansvarig mäklare: Henric Johansson  |  henric@bostadco.se  | Telefon 0731499502

Minuter till större stad

20

Antal lediga lägenheter

0

Marklägenheter

22

-Alla som kommer hem till oss säger ”Wow, vilken lägenhet! Här skulle jag kunna bo!!

Annika Bryngelson

Ett område att trivas i!

 

Båstad kommun strävar att vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen och aktiviteter och möjligheter är många.

Här finner vi området Hemmeslöv som sedan länge är populärt för både fritidsboende som åretruntboende. Stranden som passerar Hemmeslöv är den längsta sammanhängande sandstranden i Sverige,  en 12 kilometer mjuk, bred strand med sanddyner och strandängar som följer den mjukt rundade bukten.  Goda cykel- och promenadvägar gör att man enkelt kan ta sig till Båstad i väster och Mellbystrand i nordost. Boendet i Hemmeslöv passar såväl för det äldre och yngre paret som för barnfamiljen.

Halmstads Stenhus har påbörjat byggnationen!

I detta omtyckta område har Halmstads Stenhus färdigställt 22 st marklägenheter i ett plan och i storlekarna 65 kvm (2 rok) 83 kvm (3 rok) och 90 kvm (4 rok). Huskropparna är placerade utmed en förgårdslinje vilket skapar en gemytlig och trygg miljö. En engagerad arkitekt har lyckats få till soliga uteplatser och samtidigt begränsa insynen från grannar. Alla lägenheter får tillgång till egen uteplats, parkeringsplats, carport och yttre förråd.

Intill Hemmeslöv byggs nu också i etapper en ny del av Båstad, en modern blandstad med namnet Tuvelyckan. Hit planeras nya bostadsområden, grönområden, förskola och torg med plats för handel, kultur och restauranger.

Ingen budgivning - fasta priser, först till kvarn

(slutsålda) PRIS 2 ROK, 65 kvm: 1 645 000 kr, månadsavgift; 3 521 kr

Ingår i avgiften vatten, renhållning, carport, BR tillägg i försäkringen, anslutning till Fiber samt egen tomt. Exkl. uppvärmning och el.

3 ROK, 83 kvm: slutsålda

4 ROK, 90 kvm: slutsålda

När du vill veta mer

Köpa bostadsrätt - från A-Ö

Andelstal
Varje bostadsrättsförening är uppdelad i andelar där varje bostadsrätt har sin andel. Den står ofta i direkt proportion till lägenhetsytan och styr lägenhetens månadsavgift. Vissa föreningar poängsätter lägenheterna i huset i förhållande till varandra vilket då slår igenom på andelstalen, och då också på avgiften som fördelar föreningens kostnader på de olika lägenheterna. Påverkansfaktorer kan vara läget i huset eller om lägenheten är beskaffad med något som andra saknar.
Bostadsrättsförening (BRF) 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och medlemmarna äger en viss andel av denna, samtidigt som de har rätten att nyttja en viss lägenhet. Beslut om fastigheten och gemensamma utrymmen fattas under särskilda former under föreningens årsmöten eller extramöten. Särskilda bestämmelser om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen.
Byggfelsförsäkring
Försäkring som enligt lag måste finnas för varje byggnad som innehåller bostäder för permanent- boende. Den skyddar mot väsentliga skador som kan uppstå av olika anledningar. Försäkringen följer huset, även om det under giltighetstiden byter ägare. Gäller i tio år efter slutbesiktningen.
Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren är alltid ytterst ansvarig för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande normer och bestämmelser. Vid nyproduktion av bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som är byggherre.
Ekonomisk plan

En ekonomisk plan visar den ekonomiska och tekniska beskrivningen av bostadsrättsföreningens verksamhet över en period på 11 år. Innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt måste föreningen upprätta en ekonomisk plan, som skall granskas av en av Bolagsverket behörig intygsgivare och sedan registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen är offentlig och kan vid behov beställas från Bolagsverket. Sker förändringar av väsentlig betydelse skall en ny ekonomisk plan upprättas. Kostnaderna i kalkylen är de slutliga kostnaderna för föreningens hus.
Förhandsavtal 
Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta en särskild lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknat sig för den. Förhandstecknaren är skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt av föreningen. Ett förhandsavtal skall upprättas skriftligen. I avtalet skall följande anges: parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott. De beräknade avgifterna för bostadsrätten skall grundas på en kalkyl (kostnadskalkyl se ovan) över kostnaderna för projektet.
Förskott (handpenning) 
En bostadsrättsförening får ta emot förskott för en bostadsrätt endast av den som tecknat ett förhandsavtal och om Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd att ta emot förskott. Ett förskott får avse ett belopp som motsvarar högst den beräknade insatsen för bostadsrätten och avtalad summa erlägges i samband med tecknande av förhandsavtal. Denna summa är ofta 10-30% av insatsen.
Kostnadskalkyl

En kalkyl som visar de beräknade kostnaderna och avgifterna för projektet. Kalkylen skall vara försedd med ett intyg av två intygsgivare. Av intyget skall framgå att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar. I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Kalkylen skall vara tillgänglig för förhandstecknaren innan avtalet ingås.
Pantsättning
När en bostadsrätt pantsätts innebär det att långivaren (panthavaren) har företräde till utdelning vid utmätning av bostadsrätten om ägaren hamnar i konkurs eller tvångsförsäljning. Panten är en prioriterad fordran, vilket innebär att den går före den med sämre förmånsrätt. För att panträtten ska vara giltig krävs en korrekt pantsättning samt en underrättelse (denuntiation) till bostadsrättsföreningen om pantsättningen. Denna ska göras skriftligen och är då juridiskt bindande. Bostadsrättsföreningen är skyldig att notera pantsättningen i lägenhetsförteckningen och återsända långivarens exemplar av formuläret med ett intyg om att låntagaren är medlem och innehavare av bostadsrätten. Är bostadsrätten redan pantsatt ska detta meddelas långivaren. Kreditbeloppet behöver inte anges.
Stadgar
Stadgarna är föreningens grundläggande regler och de ska registreras hos Bolagsverket. En bostadsrättsförenings stadgar är mer omfattande än för en ekonomisk förening då man ofta vill ta med bestämmelser utöver de obligatoriska. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem, de innehåller också de skyddsregler som finns i bostadsrättsföreningen. För att ändra stadgarna krävs godkännande på två stämmor för att dessa ska bli giltiga.
Tillstånd att ta emot förskott 
Bolagsverket lämnar tillstånd till en bostadsrättsförening att ta emot förskott när det finns en intygsgiven kostnadskalkyl och när föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till förhandstecknarna.
Upplåtelseavtal 
Den allra första gången en bostadsrätt köps, skrivs ett upplåtelseavtal. Detta tecknas mellan föreningen och köparen. Kommande avtal kallas överlåtelseavtal och tecknas mellan säljare och köpare. Det är inte tillåtet att upplåta bostadsrätter utan tillstånd av Bolagsverket. Bolagsverket lämnar tillstånd när en ekonomisk plan har registrerats och bostadsrättsföreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av insatsen till bostadsrättshavarna. Upplåtelseavtalet är skriftligt och ska innehålla parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som ska betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift.

Har du klart med lånelöfte hos banken? 

Vi  på Bostad&Co hjälper dig också med en kostnadsfri värdering av ditt befintliga boende om du vill och behöver, så att du vet vad du har att röra dig med ekonomiskt i ett bostadsbyte! 

Annika & Per-Erik Bryngelsson


Vi satt inte i sjön där vi bodde, men vi höll ögonen öppna efter rätt bostad – och så hittade vi den här! Vi är mycket nöjda med att allt har fungerat så bra hela vägen och känner verkligen att de ”hittat hem” i Brf Volontären!

Markus Nilsson & Maria Eliasson


"Vi trivs verkligen i lägenheten och tycker att det är ett perfekt förstaboende för en liten familj som vår!"

Här hittar du mer information om närområdet

Barn som badar i vågorna Tylösand
trift blomma vid havet
rapsfält, gula blommor

Att bo i Hemmeslöv!

 

Livet på Bjärehalvön levs med hjärta och puls. Här finner du ett levande kultur- och nöjesliv och en småskalighet som berikar själen. En stor andel av befolkningen här arbetar inom industri, jordbruk och turism, småföretagsamheten är hög där 20 procent ansvarar för ett företag! Gårdsbutikerna på Bjärehalvön erbjuder närodlat till såväl invånare som turister. Det saltstänkta livet på landet ligger ändå nära motorväg, järnväg och flygplats – en halvtimme från Halmstad, Ängelholm eller Helsingborg, ett par timmar från Göteborg eller Köpenhamn. Båstad kommun strävar att vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen och aktiviteter och möjligheter är många.

Till området Hemmeslöv i Båstad hör Hemmeslövsstand, Eskilstorpsstrand, Petersberg och Riviera. Orten är belägen i tätorten Båstad och tillhör Hallands landskap och Skåne län. Namnet Hemmeslöv kan tolkas som Härmirs lev vilket betyder kvarlämning eller arvegods. Området präglas av tillgången till skog och hav och är sedan länge populärt för både fritidsboende som åretruntboende.

Stranden som passerar Hemmeslöv, Laholmsbuktens strand, är den längsta sammanhängande sandstranden i Sverige. Den sträcker sig från Stensåns mynning i Söder till Halmstad i norr, 12 kilometer med sanddyner och strandängar som följer den mjukt rundade bukten hela vägen. Stranden är mjuk, bred och långgrund och inbjuder till sol, bad och strandaktiviteter! Här trivs wind- och kitesurfare.

Goda cykel- och promenadvägar gör att man enkelt kan ta sig till Båstad i väster och Mellbystrand i nordost. Ginstleden är en trevlig cykelled längs Laholmsbuktens vackra jordbruksbygder och tar dig mot Halmstad och vidare till Göteborg. I närområdet finner du t ex trollskogen vid Naturreservatet Skummeslöv Södra samt vandringsstigar som Bokskogen, Bäckstigen, Ekstigen och Tallstigen, allt i Eskilstorpsstrand. I Petersberg finner du dagligvaruhandel och tennisbanor. Riviera har fått namnet efter den finkorniga sandstranden där man på 40-talet byggde det lyxiga hotellet ”Rivieran”. I utkanten av området ligger Åstad och där finner man Båstads nya knutpunkt – järnvägsstationen.

Malens strandskog ligger mellan Malen och Stensån och är ursprungligen en tallplantering från 1800-talet. Man försökte på så vis binda sanden och området innehåller tydliga dynbildningar och genomkorsas av flertalet stigar och motionsslingor. Strandskogen utgör en grön länk mellan bebyggelsen i ett stråk som förenar Kungsbergets högar med gravfält från Bronsåldern vid stranden. Natur- och rekreationsvärdena är höga här och hela Stensån med biflöden har ett stort värde för stigande lax och öring, där alla fiskstammarna är ursprungliga och flödet därmed unikt. Stensån är ett mindre vattendrag med källflöde kring Skåne Fagerhult som är klassad som riksintresse. Djur- och fågellivet i den natursköna dalgången är rikt och forsarna längs med Hallandsås strida.

HALMSTADS STENHUS
______

Husen i Hemmeslöv uppförs av Halmstads Stenhus. Ett stenhus är inte bara tilltalande för ögat utan uppfattas och upplevs med flera andra sinnen. Detta, tillsammans med de positiva egenskaper ett stenhus har, skapar den helhet som många eftersträvar!