Om du inte är nöjd

Vi vill ta ansvar och är bara nöjda om du är nöjd!

För oss på Bostad&Co är det viktigt att du är nöjd med din bostadsaffär. Sedan senhösten 2017 har vi i perioder börjat skicka ut enkäter när en förmedling är avslutad för att få veta hur våra köpare och säljare uppfattar oss och framförallt vår tjänst. Om du får en sådan enkät blir vi superglada om du tar dig några minuter att svara!

Ofta när man känner sig missnöjd handlar det om dålig kommunikation. Man känner sig missförstådd eller har själv inte riktigt förstått eller fått ordentliga svar. Detta beklagar vi. Eftersom vi bara är människor kan det hända att vi missat något, haft mycket i huvudet eller ”bara” tappat bort en fråga. Vissa saker kan vi avhjälpa genom att skaffa oss bättre rutiner, därför blir vi glada om du berättar om din upplevelse för oss. Om det ”är för sent” att göra något åt saken så kan vi i alla fall få möjligheten att be om ursäkt och bättra oss till nästa gång.

Om det inte är oss utan bostaden det är fel på så är det en grund till en annan typ av missnöje. Här har vi som mäklare en roll som opartisk mellanman och får inte ställa oss på någon sida. Vi får vägleda och informera under förmedlingsprocessen men inte agera eller komma med bedömningar gällande vem som har rätt eller fel i efterhand. Om inte säljare och köpare kan komma överens är det en tvist för jurister att lösa.

Om du då är missnöjd med vår tjänst så vill vi veta detta så snart som möjligt.

 

Kontakta oss personligen

Bäst är att ringa mäklaren direkt och påtala om något blivit fel eller känns konstigt. I de allra flesta fall kan man då hitta lösningar och reda ut det som annars kan växa till ett större problem, få förklaringar och få möjlighet att förklara själv.

Om du inte vill ringa kan du maila oss på info@bostadco.se så fångar vi upp det som gått fel den vägen. Skriv om du vill bli kontaktad eller om du bara vill upplysa oss om något. Du kan också använda nedan formulär:

  Kontakta någon som är opartisk

  Mäklarsamfundet

  Om du ändå inte är nöjd med oss utan vill prata med någon som är opartisk så har vårt branschförbund Mäklarsamfundet en kundombudsman som du kan tala med. Han heter Magnus Bäckström och har 10 års erfarenhet av mäklaryrket.

  I filmserien ”Konsumentkollen” svarar Magnus på de vanligaste frågorna som uppkommer vid en bostadsaffär. Du hittar filmerna här. Mäklarsamfundet har också en podcast som heter ”Tak över huvudet” som tar upp frågor om mäklare och bostadsfrågor.

  Allmänna Reklamationsnämnden, ARN

  Om du anser att mäklaren handlat försumligt eller vårdslöst och vill ha en ekonomisk kompensation som du och mäklaren inte kommer överens om kan du kontakta ARN.

  Observerar att detta bara gäller när du är missnöjd med den tjänst mäklaren levererat, inte när du är missnöjd med ett eventuellt fel i en bostad etc.

  Fastighetsmäklarinspektionen, FMI

  FMI är den statliga myndighet som utövar tillsyn och kontroll över landets fastighetsmäklare. Här kan du få veta om mäklaren du vill anlita är registrerad eller har fått någon erinran eller varning. Hit vänder du dig om du ifrågasätter om mäklaren agerat enligt god fastighetsmäklarsed. FMI utreder om mäklaren följt regler och riktlinjer och kan om mäklaren agerat felaktigt meddela erinran, varning eller avregistrera mäklaren. Du blir inte personligen part i målet och en anmälan leder aldrig till ekonomisk kompensation.

  Du kan också ta del av mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet här.